Wynagrodzenia w oświacie

Korzyści

1

uczestnik szkolenia ugruntuje swoją wiedzę w zakresie wynagradzania pracowników szkoły

2

pozna proponowane przez MEiN rozwiązania dotyczące wynagradzania nauczycieli

Opis

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zasad wynagradzania osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych, t.j. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną również założenia projektu MEiN dotyczącego wynagradzania nauczycieli i planowanych zmian w Karcie Nauczyciela z tym związanych.

Program szkolenia

  • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy nauczycieli
  • Zasady ogólne wypłaty wynagrodzenia za pracę. Regulaminy wynagradzania nauczycieli.
  • Problematyka ustalania średnich wynagrodzeń nauczycieli w kontekście dodatków uzupełniających.
  • Elementy wynagrodzenia. Inne świadczenia pieniężne. Zmiana wysokości wynagrodzenia.
  • Odliczenia z wynagrodzenia – zasady
  • Wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami
  • Składniki wynagrodzenia. Elementy wynagrodzenia
  • Regulaminy wynagradzania. Elementy wynagrodzenia wynikające z regulaminów .

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas