Czas pracy nauczyciela - rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczyciela oraz innych składników wynagrodzenia.

Korzyści

1

Uczestnicy znają definicja czasu pracy nauczyciela - normy czasu pracy.

2

Określają czynności i zadania wliczane w czas pracy nauczyciela i znają sposób ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy nauczyciela.

3

Potrafią ustalić sposoby rozliczania czasu pracy w godzinach ponadwymiarowych.

4

Znają zasady określania pensów dla nauczycieli pracujących na rożnych stanowiskach - określają wymiar przeliczeniowy .

5

Znają zasady zwolnień z pracy - urlopy, opieka nad dzieckiem, inne formy nieobecności.

Opis

Samo pojęcie czasu pracy nauczyciela ciągle budzi wiele wątpliwości. Również sposób rozliczania tego czas nastręcza często wielu problemów. Praca nauczyciela składa się z wielu różnorodnych aktywności, które wlicza się w jego tygodniowy czas pracy. W zawiązku z różnorodnością tych aktywności często mamy problem, w jaki sposób rozliczać czas poświęcony na poszczególne działania nauczyciela, np: jak rozliczać czas, jaki nauczyciel poświęca opiece uczniów podczas wycieczki szkolnej. Pamiętać należy, że organy prowadzące, a w szczególności osoby zarządzające oświatą, dysponując środkami publicznymi ponoszą pełną odpowiedzialność za ich wydatkowanie w zgodzie z prawem. Podczas szkolenia dokładnie omówimy sposób rozliczania czasu pracy nauczyciela oraz sposób wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i inne dodatkowe świadczenia nauczycielskie.

Program szkolenia

  • Definicja czasu pracy nauczyciela - normy czasu pracy, okresy zaliczane i niezaliczane do czasu pracy, praca zdalna nauczycieli.
  • Pensa nauczycieli na poszczególnych stanowiskach oraz pensa łączone nauczycieli - sposób ich określania i rozliczania.
  • Zasady rozliczania czasu pracy dyrektorów i innych nauczycieli na stanowiskach kierowniczych.
  • Godziny ponadwymiarowe - zasady przydzielania i rozliczania tych godzin.
  • Zwolnienia z pracy - zasady usprawiedliwiania i rozliczania nieobecności nauczyciela w pracy.
  • Ewidencja czasu pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas