Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Stan prawny na bieżąco aktualizowany.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników przepisami dotyczącymi dofinansowania kształcenia młodocianych.

2

Omówienie wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół, osób zarządzających jednostkami sytemu oświaty, pracowników urzędów oraz centrów obsługowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zagadnienia. Materiały ze szkolenia obejmują przydatne wzory dokumentów. 

Program szkolenia

  • Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  • Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
  • Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
  • Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników i termin na złożenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia.
  • Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu.
  • Różnica w warunkach przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
  • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis i odmowa udzielenia pomocy publicznej.
  • Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  • Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas