Zadania dyrektora szkoły w zakresie pomocy socjalnej - praktyczne rozwiązania w tym zakresie oraz katalog najczęściej popełnianych przez dyrektorów błędów w tym zakresie.

Korzyści

1

Uczestnicy potrafią identyfikować błędy jakie mogą wystąpić podczas dysponowania funduszem.

2

Potrafią w praktyce naliczać i korygować wysokość odpisów na ZFŚS.

3

Opracowują i korygują-modyfikują zapisy regulaminu.

4

Potrafią zaplanować i realizować działania socjalne zgodne z zapotrzebowaniem pracowników i w zgodzie z prawem.

5

Prawidłowo dokumentują działania w ramach funduszu.

Opis

Wszystkie jednostki publiczne obowiązane są do tworzenia ZFŚS. Dysponowanie środkami funduszu niejednokrotnie nastręcza dyrektorom szkół sporo problemów. Problemy te wynikają często z ogólnych regulacji, które zawiera ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podczas naszego szkolenie otrzymacie Państwo konkretne rozwiązania praktyczne, które pozwolą na zgodne z prawem dysponowanie środkami i jednocześnie sprawią, że unikniecie Państwo najczęściej popełnianych błędów. Omówimy sposób udzielania i dokumentowania świadczeń, które w szkołach i placówkach są oferowane osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS. Podpowiemy jakie zapisy w regulaminie pozwolą na zgodne z prawem wydatkowanie środków ZFŚS. Otrzymacie również Państwo przykładowe dokumenty jakie są niezbędne do realizacji świadczeń w ramach ZFŚS.  

Program szkolenia

  • Katalog najczęściej popełnianych błędów w dysponowaniu środkami ZFŚS.
  • Jak definiować formy pomocy socjalnej (na co możemy przeznaczać środki funduszu) i kto może z niej korzystać?
  • Zasady ustalania sytuacji socjalnej - sytuacje szczególne (rozdzielność majątkowa i inne).
  • Wczasy i wycieczki (krajowe i zagraniczne) indywidualne i grupowe - świadczenie urlopowe nauczycieli i "wczasy pod gruszą".
  • Imprezy integracyjne - zasady organizacji i rozliczania.
  • Dopuszczalne sposoby dofinansowania biletów do kina, teatru, na basen, inne zajęcia sportowo-rekreacyjne.
  • Paczki dla dzieci i dorosłych, bony, talony, karty podarunkowe - sposoby dofinansowania i problemy z tym związane.
  • Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią.
  • Ochrona danych osobowych - nowe obowiązki w tym zakresie.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas