Kasa Zapomogowo Pożyczkowa - działania konieczne w ramach dostosowania dokumentacji kas do dnia 10.04.2023.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników przepisami dotyczącymi kas zapomogowo-pożyczkowych.

2

Omówienie wzorów dokumentów.

Opis

Na mocy nowej ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych wprowadzono szereg zmian w zakresie dostosowania wewnętrznych uregulowań. Termin dostosowania mija już 10 kwietnia 2023 r. Uczestnik dowie się jakie nowe uregulowania wprowadzono w nowej ustawie. Omówione zostaną również wzory dokumentów. 

Program szkolenia

  • Zmienione definicje pojęć (KZP, pracownik, zakład pracy, zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne).
  • Umowy pomiędzy pracodawcą a „Kasą” – prawa i obowiązki stron.
  • Obowiązki członków zarządu i komisji rewizyjnej Kasy.
  • Obowiązek rejestracji w GUS i koszty funkcjonowania Kas.
  • Ustawowe wymagania w zakresie niezbędnych elementów statutu.
  • Pojęcie zdolności prawnej „Kasy”- zasady.
  • Nowe zasady składania deklaracji i prowadzenia dokumentacji.
  • Członkostwo i organy KZP oraz ich kompetencje.
  • Nowe zasady zwrotu wkładów członkowskich.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas