Inwentaryzacja oraz gospodarowanie składnikami majątku w placówkach oświatowych.

Korzyści

1

Usystematyzowanie posiadanej wiedzy z zakresu gospodarowania składnikami majątku.

2

Zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego przygotowania i rozliczenia inwentaryzacji.

3

Usprawnienie procesu przeprowadzenia spisu z natury.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego przygotowania, przeprowadzenia oraz rozliczenia inwentaryzacji w placówce oświatowej. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych omówione zostaną zasady gospodarowania składnikami majątku, w tym m.in.: zakup, przekazanie, likwidacja i sprzedaż.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne oraz procedury wewnętrzne jednostki.
  • Charakterystyka składników majątku.
  • Odpowiedzialność za powierzone mienie.
  • Zasady, terminy i metody inwentaryzacji.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie spisu z natury.
  • Rozliczenie inwentaryzacji.
  • Dokumentacja związana z gospodarowaniem składnikami majątku.Ewidencja środków trwałych oraz WNiP w księgach rachunkowych.
  • Ewidencja środków trwałych oraz WNiP w księgach rachunkowych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas