Sprawozdanie finansowe za 2023 rok placówki oświatowej.

Korzyści

1

Usystematyzowanie posiadanej wiedzy z zakresu rachunkowości.

2

Zdobycie wiedzy z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

3

Zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy zgodnie z orzeczeniami Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz wyjaśnieniami Ministra Finansów.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok dla placówki oświatowej, w tym m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji, dokonanie korekty odpisu na ZFŚS, obowiązkowe przeksięgowania roczne oraz szczegółowa analiza zestawienia obrotów i sald. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych omówione zostaną sprawozdania finansowe w skład, których wchodzą: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne oraz procedury wewnętrzne jednostki.
  • Organizacja prac związanych z zamknięciem roku.
  • Analiza zestawienia obrotów i sald.
  • Inwentaryzacja.
  • Obowiązkowe przeksięgowania roczne.
  • Sporządzenie sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas