Działalność innowacyjna i eksperymentalna w kształceniu na odległość

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia pozna sposób opracowania innowacji i eksperymentu.

2

Potrafi napisać program innowacyjny i dokonać jego ewaluacji.

3

Potrafi wykorzystać efekty ewaluacji do podniesienia jakości swojej pracy

Opis

W okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizujemy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub stosujemy inne rozwiązania w realizacji tych zadań.    

Sytuacja ta wymaga modyfikacji sposobu prowadzenia zajęć, zwrócenia uwagi na formy atrakcyjne i ciekawe dla naszego ucznia. Daje też nam nauczycielom szerokie możliwości realizacji zadań w sposób niestandardowy, nieszablonowy ale zgodny z przepisami prawa. Wymyślenie a następnie przeprowadzenie innowacji w placówce nie jest trudne. Nawet gdyby wyzwanie to nie skończyło się pełnym sukcesem warto je podjąć, nie tylko z uwagi na jakość własnej pracy, nowe doświadczenie, argument przy awansie, ale przede wszystkim dla naszych uczniów.

Podczas szkolenia przedstawimy ogół zagadnień związanych z innowacją i eksperymentem, pokażemy przykładowe rozwiązania, podamy też uproszczony sposób pisania takiego programu.

Program szkolenia

  • Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego w prawie oświatowym.
  • Innowacja i eksperyment, program własny i praca metodą projektu w kształceniu na odległość.
  • Określenie metod i form pracy nauczyciela, różnorodność programów funkcjonujących w szkole/placówce.
  • Tworzenie programu - niezbędnik nauczyciela, przykładowa struktura programu innowacyjnego, zasady ewaluacji
  • Rozwijanie kompetencji u uczniów takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, zdobywanie umiejętności społecznych, praca zespołowa, praca metodą projektu.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas