Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego 2021/22- nowa organizacja, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowanymi zmianami

Opis

Szanowni Dyrektorzy!

     Początek roku szkolnego to szereg działań dotyczących wszystkich obszarów pracy przedszkola. To działania nauczycieli i dyrektora w zakresie uaktualniania lub tworzenia dokumentacji pracy przedszkola, nowelizacje statutów, nowe zadania dotyczące realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Nowy rok szkolny to nowe plany pracy przedszkola, plany specjalistów i zespołów, to również plan nadzoru, a w nim nowe zadania w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa i sposoby realizacji wniosków z nadzoru.

    Podczas seminarium podamy przykładowe rozwiązania dotyczące  zmian w dokumentach pracy przedszkola, przestawimy nowości, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa.

   Podamy harmonogramy rady pedagogicznej rozpoczynającej pracę przedszkola i wrześniowej, podczas której przedstawimy plany pracy i plan nadzoru, a także zadania nauczycieli. Podamy  przykładowe plany nadzoru, omówimy sposoby realizacji.
  Szkolenie pomoże Państwu w sposób sprawny, zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy przedszkola a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

Program szkolenia

  • Nowe akty prawne regulujące funkcjonowanie przedszkola – analiza i omówienie zadań.
  • Główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym.
  • Planowanie pracy przedszkola – kalendarz roku szkolnego 2021/22 - propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy przedszkola, plany zespołów nauczycielskich.
  • Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej: zadania nauczycieli i specjalistów, niezbędna dokumentacja.
  • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22- omówienie zadań, podanie przykładowych opracowań.
  • Nowelizacja dokumentacji szkolnej – statutu, regulaminów, procedur.
  • Porządek zebrania rady pedagogicznej w sprawie organizacji nowego roku szkolnego

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas