Zadania dyrektora szkoły branżowej w roku szkolnym 2020/2021

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia znają zapisy aktów prawnych wprowadzających zmiany w funkcjonowaniu szkół branżowych w roku szkolnym 2020-2021.

2

Znają kalendarz realizacji obowiązków dyrektora szkoły branżowej w roku szkolny 2020-2021.

3

Zapoznani są ze zmianami prawnymi i ich konsekwencjami w zarządzaniu szkołą branżową odnoszącymi się do bieżącego roku szkolnego.

4

Poznają narzędzia informatyczne i metody pracy stosowane w nauczaniu służące wspomaganiu procesu nauczania -uczenia się uczniów.

5

Są zapoznani z zasadami i procedurami zmiany formy nauczania w związku z zagrożeniem COVID-19 w środowisku szkolnym.

Program szkolenia

  • Przegląd aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie szkół branżowych nowym roku szkolnym 2020-2021.
  • Nowości prawne regulujące prace szkół branżowych obowiązujące od roku szkolnego 2020-2021
  • Kierunki polityki oświatowej państwa a planowanie działań nadzoru dyrektora szkoły branżowej.
  • Kalendarium dyrektora szkoły branżowej – zadania i terminy na bieżący rok szkolny.
  • Stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wspieraniu nauczania i uczenia się uczniów – kompetencje proinnowacyjne.
  • Strategia zarządzania szkołą branżową w warunkach panującej pandemii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa środowiska szkolnego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas