Dokumentacja niezbędna do właściwej organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021. Uporządkowanie dokumentacji szkoły w oparciu o nowe przepisy prawa oraz przepisy związane z covid

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z tworzeniem, realizacją i modyfikacją dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki

2

Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować dokumenty takie jak: statut, program wychowawczo - profilaktyczny, dokumenty związane z nadzorem i inne

3

Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty szkolne do nowych wymogów.

4

Uczestnik szkolenia potrafi zaplanować pracę w wymienionych podczas szkolenia dziesięciu obszarach pracy szkoły

Program szkolenia

  • Ogólne zmiany dotyczące dokumentacji wynikające z ustaw i aktów prawnych – krótkie zestawienie
  • Statut jako dokument prawa wewnątrzszkolnego – budowa, nowelizacje wynikające ze zmieniających się przepisów prawa, przykładowe uchwały
  • Program wychowawczo – profilaktyczny, przykładowa budowa – priorytetowe zadania, znaczenie diagnozy w tworzeniu dokumentu i realizacji zadań
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy wsparcia uczniów i rodziców, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, podstawowa dokumentacja
  • Dokumentacja nadzoru pedagogicznego, określenie zadań i sposób realizacji
  • Ocena pracy i awans zawodowy nauczycieli w świetle nowych przepisów prawa

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas