Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z uwzględnieniem trzech form kształcenia: stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej

Korzyści

1

Prawidłowe realizowanie procedur w zakresie kontroli realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz jego egzekucji.

2

Skuteczne komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków łączności w ramach współpracy pomiędzy osobami, instytucjami odpowiedzialnymi za realizację, nadzór i kontrolę obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

3

Wskazanie praktycznych rozwiązań dotyczących frekwencji, sposobu dokumentowania udziału uczniów w zajęciach on-line, aktywności w ramach zajęć w kształceniu na odległość lub innym sposobie realizacji tego kształcenia.

Opis

Webinarium poświęcone jest problematyce spełniania i kontroli rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki a także frekwencji uczniów na zajęciach w ramach trzech form kształcenia: stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. Ta forma szkolenia pozwoli znaleźć nauczycielom i dyrektorom przedszkoli i szkół odpowiedź na pytanie: czy dzieci i młodzież powinny być rozliczane z obecności na lekcjach online wobec braku sztywnych wytycznych dotyczących frekwencji, która nie powinna być najważniejszym elementem zdalnego nauczania. Podczas spotkania zostaną omówione praktyczne rozwiązania dotyczące wykorzystywania różnych środków komunikacji elektronicznej oraz innych środków łączności w ramach współpracy pomiędzy osobami, instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za realizację, nadzór i kontrolę obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Program szkolenia

  • Sposoby realizowania zdalnego nauczania a obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
  • Frekwencja czy aktywność czynnikiem wiodącym w ocenianiu, klasyfikacji i promocji uczniów: nowa kategoria obecności - zdalne nauczanie, uczeń offline - działania nauczyciela.
  • Spełnianie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w systemie oświaty (dotychczasowe rozwiązania a zdalne nauczanie).
  • Obowiązek zgłoszenia dziecka do przedszkola i szkoły szkoły oraz obowiązek zapewnienia mu przez rodziców właściwych warunków do nauki - zakres i kontrola.
  • Zasady współpracy instytucjami i urzędami w zakresie kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - komunikacja elektroniczna i inne środki łączności.
  • Dokumentacja potwierdzająca spełnianie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - nośniki papierowe i elektroniczne.
  • Pytania, odpowiedzi, rozwiązania prawne.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas