Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy

Korzyści

1

Przygotowanie do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa niezbędnych do dokonania oceny pracy dyrektora, wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole

2

Znajomość nowych wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu i publicznej szkole i placówce

Opis

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół, wicedyrektorów, kierowników świetlic (zwłaszcza osób, które od niedawna pełnią funkcje kierownicze). 

Program szkolenia

  • Ocena pracy (co najmniej bardzo dobra) warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora oraz powierzania innych stanowisk kierowniczych. Wymagania formalne
  • Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej.
  • Dysponowanie i odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.
  • Dyrektor szkoły jako administrator danych osobowych.
  • Czynności pracodawcy wynikające z prawa pracy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas