Awans zawodowy - procedura, przebieg i postępowanie. Jak realizować plan rozwoju i nadzorować nauczycieli w okresie pracy zdalnej?

Korzyści

1

Znajomość podstawowej terminologii prawnej, stosowanej w procedurze awansu zawodowego nauczyciela

2

Wiedza pozwalającą na przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego

3

Planowanie własnej ścieżki awansu zawodowego, systematycznie realizując zadania wynikające z planu rozwoju

4

Monitorowanie własnych działań, formułowanie wniosków, samodzielnie tworzenie opisów i analiz.

5

Umiejętność nawiązania współpracy z opiekunem stażu

Opis

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli realizujących ścieżkę awansu zawodowego na poszczególne stopnie, opiekunów stażu, kadry kierowniczej. Omawiane są zadania nauczyciela, opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Wskazywane są różne sposoby realizacji zaplanowanych działań. Wyjaśniane są przypadki wymagające potrzeby wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego. Szczególną uwagę zwraca się na przygotowanie dokumentacji formalnej , przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego, wskazując zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas szkolenia omawiana są także przypadki szczególne: zmiana miejsca zatrudnienia, uzyskanie wyższych kwalifikacji, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub rezygnacja z tego stanowiska oraz wpływ tych zdarzeń na ścieżkę awansu.

Program szkolenia

  • Zatrudnienie i rozpoczęcie stażu. Terminy, procedury i dokumenty. Staż na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Dyrektor w ścieżce awansu
  • Plan rozwoju. Możliwości zmiany i różne sposoby realizacji zadań w okresie pracy zdalnej. Rola opiekuna stażu w doskonaleniu pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego
  • Wpływ nieobecności w pracy na wydłużenie ścieżki awansu. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, projekt oceny, opinia rady rodziców i ocena dorobku
  • Przygotowanie dokumentów formalnych oraz przygotowanie się do postępowania. Wiedza prawna, wiedza merytoryczna, umiejętności organizacyjne i metodyczne. Technologie cyfrowe
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Analiza formalna dokumentów oraz wszczęcie postępowania administracyjnego
  • związków zawodowych. Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego
  • Decyzja administracyjna. Sprostowanie aktu. Nadzór nad czynnościami w awansie zawodowym. Wpływ orzecznictwa NSA na praktyczne działania i decyzje organów nadających stopnie awansu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas