Decyzje administracyjne i kierownicze w oświacie.

Korzyści

1

Utrwalenie wiadomości o obowiązujących w oświacie decyzjach administracyjnych i kierowniczych

2

Poznanie mechanizmu postępowania przy wydaniu decyzji administracyjnej i kierowniczej

3

Nabycie umiejętności konstruowania decyzji administracyjnej i kierowniczej

Opis

Webinarium pozwala na zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi tzw. tarczą antykryzysową, czyli nowelizacją tzw. ustawy kryzysowej z 2 marca 2020 r., dotyczą zarówno stron i uczestników postępowania, jak i organów administracji publicznej. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Uczestnicy zostaną zapoznani z ogólnymi zasadami postępowania administracyjnego, w tym z terminami, sposobem doręczania korespondencji, tworzeniem metryki sprawy, trybem odwoławczym, zażaleniem. Podczas webinarium omówiona zostanie kwestia awansu zawodowego nauczycieli, zarówno pod kątem odbywania stażu, jego zakończenia, przeprowadzenia postępowania oraz wydania decyzji administracyjnej - aktu awansu. Uczestnicy otrzymają wzory wszystkich decyzji administracyjnych i kierowniczych wydawanych w szkole.

Program szkolenia

  • Załatwianie spraw administracyjnych w czasie epidemii: formy komunikacji i załatwiania spraw, odstąpienie od nadmiernego formalizmu, przeprowadzenie postępowania.
  • Awans zawodowy nauczyciela w świetle prawa administracyjnego. Środki komunikacji elektronicznej lub inne środki łączności w stosowane w okresie odbywania stażu i postępowania.
  • Decyzje administracyjne dyrektora szkoły i przykłady ich konstrukcji oraz decyzje kierownicze
  • Przepisy ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego: strony, doręczenia, terminy, . Postępowanie administracyjne. Metryki. Akta spraw, postanowienia, odwołania, zażalenia.
  • Pytania, wyjaśnienia, przykłady.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas