Organizacja pracy świetlicy szkolnej w nowym „koronawirusowym” roku szkolnym

Korzyści

1

Poznanie aktualnych podstaw prawnych organizacji pracy świetlicy

2

Efektowna organizacja zajęć w świetlicy szkolnej

3

Projektowanie pracy i dokumentacja, zgodnie z zapisami prawa oświatowego

Opis

Świetlica szkolna, zgodnie z zapisami prawa oświatowego, ma szereg zadań ze sfery dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W odpowiednich dokumentach planuje prace na bieżący rok z wykorzystaniem zasobów placówki, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów. A rok, który właśnie się rozpoczęła jest rokiem trudnym: mamy sytuację zagrożenia epidemicznego, mnóstwo ograniczeń dotyczących działań grupowych, gromadzenia się; mamy kilkumiesięczny okres edukacji zdalnej – z jej plusami i minusami. Jak w takich warunkach zorganizować prace świetlicy szkolnej? Jak właściwie zaplanować przydział obowiązków kierownika czy wychowawców? Jak zorganizować pracę w sposób przede wszystkim bezpieczny, ale jednocześnie atrakcyjny i rozwijający uczniów?

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego spróbujemy odpowiedzieć  na te i wiele innych pytań, tak aby praca świetlicy była zorganizowana zgodnie z prawem i zapewniała wszystkim bezpieczeństwo.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania świetlic, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej – zmiany w prawie
  • Organizacja pracy świetlicy w bieżącym „koronawirusowym” roku szkolnym – możliwe rozwiązania
  • Cele i zadania świetlicy w statucie – przykładowe zapisy
  • Kompetencje i zadania pracowników - kierownik i wychowawca świetlicy
  • Bezpieczeństwo zajęć świetlicowych – o wyjściach i wycieczkach oraz odbiorach dzieci słów kilka. Bezpieczeństwo w kontekście zagrożenia Covid 19
  • Budowanie planów pracy świetlicy na rok szkolny z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 20/21
  • Dokumentacja pracy świetlicy
  • Nowatorskie rozwiązania w pracy świetlicy czyli o innowacjach, projektach, nowoczesnych technologiach
  • Pytania, dyskusja, refleksje

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas