Ocenianie i klasyfikowanie w okresie pandemii

Opis

Zbliża się koniec roku szkolnego – szkoły muszą dobrze przygotować się do oceniania i klasyfikowania uczniów, uwzględniając dotychczasowe zapisy w prawie oświatowym, wewnątrzszkolne zasady oceniania , a także nowe przepisy obowiązujące od 25 marca, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. 

Program szkolenia

  • Jakie są podstawy prawne oceniania w okresie pandemii?
  • Jak oceniać? Za jakie osiągnięcia oceniać ?
  • Jak oceniać zachowanie ucznia ?
  • W jaki sposób uczeń może poprawić ocenę z przedmiotu czy zachowania?
  • Jak przeprowadzić w szkole sprawdzian wiadomości i umiejętności ?
  • Jak przeprowadzić w szkole egzaminy klasyfikacyjne i egzaminy poprawkowe ?
  • Czy uczeń w tym roku szkolnym może być nieklasyfikowany ?
  • Jak postąpić z uczniami, którzy nie uczestniczą w edukacji zdalnej ?

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas