Podsumowanie pracy szkoły – zebrania klasyfikacyjne i podsumowujące. Wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

Program szkolenia

  • Zapoznanie uczniów i ich rodziców z przewidywanymi rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną zachowania
  • – zgodnie z zapisami zawartymi w wewnątrzszkolnym ocenianiu w statucie szkoły.
  • Egzaminy poprawkowe i egzaminy klasyfikacyjne w szkole.
  • Przygotowanie zebrania klasyfikacyjnego związanego z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji.
  • Wyniki i wnioski dyrektora z nadzoru – ewaluacji, kontroli i wspomagania, podjęcie uchwały w sprawie sposobu realizacji wniosków.
  • Analiza i ocena wyników kształcenia i wychowania
  • Dokumentacja przebiegu nauczania, druki ścisłego zarachowania – aktualizacje prawne

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas