Jak sprawować nadzór pedagogiczny w związku z kształceniem na odległość? Omówienie zmian

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia pozna sposób opracowania zmian w różnych formach nadzoru pedagogicznego

2

Potrafi zmodyfikować plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z sytuacją w szkole/placówce.

3

Pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego mające na celu wspomaganie nauczycieli.

Opis

W okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty dyrektor odpowiada za realizacją zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.    

     Sytuacja ta wymaga też modyfikacji planu nadzoru sprawowanego przez dyrektora oraz odniesienia się do zadań opisanych w rozporządzeniu z dnia 20 marca ze zmianami z 25 marca (Dz. U. z 2020 r. , poz. 493 i poz. 530)

      Podczas szkolenia przeanalizujemy dotychczasowy plan nadzoru
i przedstawimy gotowe opracowania zmian, które wprowadzimy w jego formach. Spróbujemy wskazać jakie praktyczne rozwiązania wprowadzić w jego treści, aby były zgodne z obecną sytuacją szkół i placówek. Zwrócimy uwagę na formy wsparcia dotyczące nie tylko nauczycieli ale uczniów i ich rodziców oraz rolę dyrektora w tym zakresie. Przedstawimy zmiany dotyczące regulaminu rady pedagogicznej, statutu, podejmowania uchwał.   

Program szkolenia

  • Analiza planu nadzoru i omówienie najistotniejszych zmian w jego sprawowaniu w związku z kształceniem na odległość
  • Modyfikacja zadań ewaluacji wewnętrznej - szczegółowe rozwiązania w tym zakresie
  • Przykładowe rozwiązania w zakresie kontroli
  • Rola dyrektora w zakresie wspomagania nauczycieli, przykładowe rozwiązania.
  • Analiza organizacji doskonalenia nauczycieli – przykładowe modyfikacje
  • Uchwały, opinie, zmiany w statucie i regulaminie rady pedagogicznej – czy konieczne, omówienie
  • Panel dyskusyjny.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas