Jak skutecznie i systemowo zorganizować pracę oraz zarządzać szkołą podstawową i ponadpodstawową w warunkach epidemii covid-19- zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu z 23.10.2020 r. Kształcenie zdalne i hybrydowe

Korzyści

1

Zapoznanie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych w strefie żółtej i czerwonej.

2

Przedstawienie zasad obowiązujących w funkcjonowania szkół w strefie żółtej i czerwonej

3

Wyposażenie dyrektorów w gotowy dokument pozwalający na sprawne zarządzanie szkołą w warunkach pandemii w strefie żółtej i czerwonej z uwzględnieniem bezpieczeństwa na poszczególnych stanowiskach pracy..

Opis

W związku ze wzrostem liczby zakażeń Covid-19 na terenie całego kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia walki z koronawirusem. Terytorium Polski zostało podzielone na dwie strefy zagrożenia żółtą i czerwoną. W strefach tych zmieniają się radykalnie zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W strefie czerwonej zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia w szkołach ponadpodstawowych oraz podstawowych będą prowadzone za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z pewnymi wyjątkami. Natomiast w strefie żółtej szkoły będą prowadziły nauczanie z wykorzystaniem wariantu hybrydowego (mieszanego). Za wdrożenie nowych zasad funkcjonowania szkół w tych strefach odpowiedzialni są dyrektorzy. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo w jaki sposób wdrożyć strategię funkcjonowania szkoły w strefie żółtej i czerwonej oraz otrzymają Państwo dokument - gotową strategię zarządzania szkołą uwzględniająca zadania i obowiązki nauczycieli i pracowników na poszczególnych stanowiska zapewniającą bezpieczeństwo epidemiczne.

Program szkolenia

  • Analiza aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie szkół w strefie żółtej i czerwonej obowiązujących od dnia 19 października 2020 r.
  • Obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania placówką oświatową znajdującą się na terenie strefy żółtej i czerwonej
  • Organizacja i zarządzenie procesem dydaktycznym w trybie pracy zdalnej lub mieszanej w szkołach w strefie żółtej i czerwonej.
  • Prawna procedura wdrożenia strategii funkcjonowania szkoły w strefie żółtej i czerwonej.
  • Prezentacja dokumentu - strategia zarządzania szkołą w strefach żółtych i czerwonych
  • Dyskusja i pytania do eksperta

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas