Podsumowanie roku szkolnego 2020-2021 w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli

Korzyści

1

Utrwalą znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola i nadzorem pedagogicznym.

2

Potrafią przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru, programów realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

3

Potrafią sprawnie i skutecznie zebrać i opracować informacje niezbędne do podsumowania wszystkich obszarów pracy przedszkola.

Opis

Zakończenie roku szkolnego zobowiązuje dyrektora i nauczycieli do dokonania analizy i oceny stopnia realizacji planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, opracowania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, ustalenia rekomendacji do pracy w roku przyszłym. To jednocześnie czas podsumowania działalności przedszkola we wszystkich obszarach i pracy nauczycieli pod kątem uzyskanych efektów edukacyjnych. Podsumowanie to powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa oświatowego, ale przede wszystkim powinno przebiec w sposób sprawny. Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem specyfiki zdalnego nauczania.

Program szkolenia

  • Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 wynikające z przepisów prawa oświatowego
  • Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania.
  • Analiza efektów działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola w postaci osiągnięć dzieci – przykładowe narzędzia do ich oceny.
  • Ocena efektywności kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy.
  • iki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – ustalenie sposobu ich wykorzystania w formie uchwały rady pedagogicznej.
  • Informacje o działalności przedszkola – źródła i sposoby pozyskania tych informacji.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas