Nowelizacja statutu szkoły i przedszkola - podstawy prawne oraz gotowe rozwiązania.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z podstawami prawnymi nowelizacji statutu

2

Określenie obligatoryjnych wymogów formalnych statutów

3

Zapoznanie uczestników z zasadami techniki prawodawczej

4

Nabycie przez uczestników praktycznej umiejętności konstruowania zapisów statutowych

Opis

Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli, którzy bezpośrednio zajmują się tworzeniem i nowelizacją statutów. Uczestnik nabędzie umiejętność: 
- samodzielnej pracy z aktami prawnymi, 
 - konstrukcji zapisów statutowych. 
Omówione zostaną również procedury formalne wprowadzania zmian w aktach prawa wewnątrzszkolnego. 

Program szkolenia

  • Statut jako wizytówka szkoły i jej pracowników
  • Zasady techniki prawodawczej- omówienie wraz z przykładami
  • Statut jako źródło prawa wewnątrzszkolnego
  • Procedura nowelizacji statutu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
  • Przykładowe zapisy statutowe
  • Analiza przykładowego statutu

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas