Zmiany w nadzorze pedagogicznym w roku szkolnym 2021-2022.

Korzyści

1

Zapoznanie z założeniami organizacyjno- prawnymi nadzoru pedagogicznego.

2

Zapoznanie z zadaniami dyrektora szkoły w zakresie prowadzenia nadzoru pedagogicznego wynikającymi z przepisów.

3

Usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzenia poprawnej dokumentacji w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

4

Przedstawienie założeń nowych przepisów w odniesieniu do obowiązujących.

Opis

Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej i nauczycieli szkól publicznych i niepublicznych. W jasny i precyzyjny sposób omówione zostaną zasady prowadzenia nadzoru pedagogicznego, warunki kontroli oraz planowane od września zmiany w tym obszarze. 

Program szkolenia

  • Przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego. Wymagania wobec szkół i placówek.
  • Cele i formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
  • Cele i formy zewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
  • Zasady prowadzenia kontroli kuratora.
  • Zakres kontroli prowadzonych przez organ nadzoru pedagogicznego o charakterze zewnętrznym. Uprawnienia wizytatorów.
  • Prawa dyrektorów i nauczycieli w czasie kontroli sprawowanej przez organ nadzoru pedagogicznego.
  • Odpowiedzialność dyrektora szkoły za organizację i funkcjonowanie szkoły w oparciu o aktualne przepisy prawa.
  • Zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego od nowego roku szkolnego 2021/2022.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas