Jak planować i organizować pracę szkoły branżowej

Korzyści

1

Poznanie ogólnych celów nadzoru pedagogicznego i zasad jego sprawowania w szkole branżowej

2

Zapoznanie z założeniami organizacyjno-prawnymi nowego nadzoru pedagogicznego.

3

Poznanie założeń powoływania Branżowych Centrów Umiejętności i modelu edukacji włączającej

4

Uświadomienie znaczenia udziału szkoły w konkursie "Szkoła zawodowa najwyższej jakości"

5

Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o wyniki i wnioski z nadzoru - wybrane narzędzia

Opis

 Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły regulują przepisy rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, które zostają znowelizowane od 1 września 2021r. Powinnością dyrektora szkoły pedagogicznej jest przedstawienie radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego, co musi nastąpić w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan (§ 23 ust. 1 rozporządzenia),a wcześniej - w terminie do 31 sierpnia przedstawienie zebraniu rady pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (§ 24 rozporządzenia). Dzięki szkoleniu dyrektorzy szkół branżowych dowiedzą się o planowanych zmianach w formach nadzoru pedagogicznego oraz swoje zadania, poznają narzędzia do diagnozy, oraz sposoby ich wykorzystania. 

Program szkolenia

  • Zmiany w zakresie nadzoru pedagogicznego - założenia organizacyjno-prawne
  • Plan nadzoru pedagogicznego i jego wpływ na planowanie pracy nauczycieli szkoły zawodowej
  • Branżowe Centra Umiejętności szansą na rozwój wysokiej jakości usług szkoleniowych
  • "Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości" sposobem na innowacyjne rozwiązania w szkołach
  • Wyniki i wnioski nadzoru pedagogicznego za rok ubiegły podstawą planowania na nowy rok szkolny

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas