Organizacja pracy psychologa i pedagoga w szkole/przedszkolu/placówce w nowym roku szkolnym 2021/22

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga i psychologa w przedszkolach, szkołach, placówkach. Wzór osobowy, oczekiwania, kompetencje.
  • Zatrudnianie specjalistów: kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zakresy obowiązków, ocena pracy zgodnie z aktualnym stanem prawnym od 1.09.2018 roku.
  • Zadania pedagoga i psychologa w placówce w świetle zapisów prawa oświatowego
  • Diagnoza jako podstawa planowania pracy specjalisty.
  • Procedury udzielania pomocy w przedszkolu, szkole, placówce – zadania i rola specjalistów.
  • Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego a zadania pedagoga i psychologa; realizacja rekomendowanych programów.
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami i podmiotami – planowanie, organizowanie, dokumentowanie.
  • Współpraca z rodzicami – strategie edukacyjne, profilaktyczne, informacyjne. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
  • Dokumentowanie działań w różnych obszarach pracy specjalisty. Przykłady dobrych praktyk.
  • Dyskusja, pytania uczestników, refleksje.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas