Wsparcie psychologiczne uczniów po okresie edukacji zdalnej – zadania dyrektora we współpracy z radą pedagogiczną

Korzyści

1

Uczestnicy posiadają wiedzę na temat skutków edukacji zdalnej dla zdrowia psychofizycznego uczniów

2

dokonują diagnozy sytuacji w swojej placówce w zakresie potrzeb uczniów

3

planują i realizują racjonalne, celowe wsparcie dla wychowanków

Opis

Długi okres edukacji zdalnej zapewne nie pozostaje bez wpływu na dobrostan uczniów i nauczycieli. Ale o ile dorośli, mają różnorodne narzędzia, sposoby i doświadczenie w radzeniu sobie z trudnościami, to młodzi ludzie stają się  najczęściej zupełnie bezbronni wobec wyzwań, jakie niesie czas pandemii. Zamknięci w domach, często pozbawieni dotychczasowych ram funkcjonowania, otoczenia nowymi, nieprzewidywalnymi sytuacjami, doświadczają wielu negatywnych emocji, przeżyć i pogłębia się ich poczucie niezrozumienia, samotności. Jak po tym odnajdą się znowu w tradycyjnej szkole? Z czym przyjdzie im się mierzyć? Jaką rolę może (a przede wszystkim powinien!) w powrocie do tzw. normalności odegrać każdy dorosły, szczególnie dorosły profesjonalista od spraw wychowawczych, od spraw relacji i kontaktu           z młodym człowiekiem, jakim jest każdy nauczyciel.

            Aby przygotować szkołę do wsparcia każdego ucznia, już dziś trzeba zaplanować racjonalne, efektywne działania. Poniższe szkolenie – adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów, wychowawców, pedagogów i psychologów – pozwoli przygotować się do tego zadania.

Program szkolenia

  • Skutki edukacji na odległość dla kondycji psychofizycznej uczniów. Przegląd informacji z badań ogólnopolskich
  • Identyfikacja obszarów trudności i ograniczeń wynikających z edukacji zdalnej w konkretnej placówce oświatowej
  • Analiza zasobów placówki w sferze wychowawczej. Diagnoza stanu aktualnego.
  • Współpraca z rodzicami na etapie analizy informacji o dobrostanie uczniów
  • Zaprojektowanie działań naprawczych, modyfikacja dotychczasowych – rola dyrektora
  • Propozycje nowych rozwiązań (przykładowe rekomendacje) dla rady pedagogicznej, rodziców, uczniów
  • Planowanie i realizacja zadań w bieżącym roku szkolnym i w latach następnych
  • Współpraca z instytucjami i organizacjami świadczącymi wsparcie dzieci i młodzieży

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas