Jak prawidłowo zaplanować i skutecznie realizować nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2021/2022 uwzględniając zmiany prawne wprowadzone w tym zakresie.

Korzyści

1

Przedstawienie zmian w formule realizacji nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły oraz kuratorów oświaty w oparciu o zmiany prawne w tym zakresie-rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

2

Szczegółowe zapoznanie z warunkami i trybem sprawowania oraz formami nadzoru pedagogicznego ( kontrola, wspomaganie, monitorowanie) zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie.

3

Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli, monitorowania oraz wspomagania na rok szkolny 2021-2022.

4

Metody i narzędzia efektywnej realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

5

Ustalanie wniosków z nadzoru oraz zadania dyrektora związane z podsumowaniem i oceną efektywności sprawowanego nadzoru.

Opis

Obowiązki te wynikają wprost z zapisów prawa oświatowego. Opracowanie planu nadzoru w roku bieżącym jest zadaniem szczególnie trudnym. Spowodowane jest to koniecznością uwzględnienia dodatkowych zadań związanych z niwelowaniem negatywnych skutków roku pandemicznego ale również wynika ze zmian jakie mają miejsce w regulacjach prawnych dotyczących tego zagadnienia. Podczas naszego szkolenia dowiedzą się Państwo jak właściwie zaplanować a następnie realizować, monitorować oraz podsumować nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2021-2022. Otrzymają Państwo również komplet aktualnych wzorów dokumentów niezbędnych do właściwego dokumentowania wszystkich działań z zakresu nadzoru pedagogicznego. 

Program szkolenia

  • Podstawy prawne planowania i sprawowania nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem zmian w tym zakresie w szczególności zmienionego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.
  • Realizacja nadzoru z wykorzystaniem podstawowych form - kontroli, monitorowania i wspomagania
  • Tworzenie planu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli, monitorowania oraz wspomagania na rok szkolny 2021-2022 z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki szkoły/placówki.
  • Metodyka sprawowania nadzoru oraz narzędzia służące efektywnej realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki.
  • Zadania dyrektora związane z podsumowaniem i oceną efektywności sprawowanego nadzoru - wnioski z nadzoru i ich wykorzystanie w procesie rozwoju szkoły.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas