Nadzór pedagogiczny w szkole krok po kroku - planowanie , organizacja i dokumentowanie. Plan nadzoru pedagogicznego na rok 2022-2023

Korzyści

1

Uczestnicy opracują plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023.

2

Potrafią sprawować nadzór pedagogiczny zgodnie z planem .

3

Zdobędą umiejętność stosowania narzędzi nadzoru- arkusze kontroli i obserwacji

4

Zwiększą efektywność pracy zespołowej poprzez delegowanie zadań.

5

Potrafią zaplanować pracę dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wyniki i wnioski z nadzoru

Opis

 Jednym z koniecznych warunków właściwego przebiegu procesów edukacyjnych w szkole jest sprawny i skuteczny nadzór dyrektora szkoły. W ciągu 4 godzin szkolenia uczestnicy uzyskają wszystkie istotne informacje dotyczące planowania nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru i kierunków polityki oświatowej państwa . Dzięki szkoleniu dyrektorzy poznają zasady i sprawdzone sposoby sprawowania nadzoru pedagogicznego krok po kroku . Otrzymają narzędzia niezbędne do planowania, realizacji i podsumowania nadzoru ( plan nadzoru, arkusze obserwacji i kontroli, wykorzystanie wnioskow z nadzoru, inicjowanie działań innowacyjnych w ramach wspomagania)  

Program szkolenia

  • Zadania i obowiązki dyrektora z zakresu nadzoru pedagogicznego .
  • Procedury i formy sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły w cyklu zamkniętym- diagnoza i planowanie, realizacja, podsumowanie
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - kontrola i obserwacje oraz inspirowanie
  • Regulamin nadzoru pedagogicznego .
  • Budowanie jakości pracy szkoły w oparciu o wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas