Korzyści

1

Zapoznanie słuchaczy z nowymi obowiązkami w zakresie żywienia dzieci i młodzieży.

2

Nabycie wiedzy w zakresie specyfiki udzielania zamówień publicznych na produkty spożywcze.

Opis

Celem szkolenia jest przybliżenie nowych obowiązków dyrektorów szkół i organów prowadzących w zakresie żywienia dzieci i młodzieży oraz zasad organizacji i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych na produkty spożywcze. W sposób prosty i zrozumiały przedstawione zostaną podstawowe instytucje prawa zamówień publicznych. Wartością dodaną stanowią materiały dodatkowe w postaci wzorów regulaminów.  

W aspekcie ciągłych zmian w prawie i wejścia w życie od września 2022 r, nowych obowiązków dotyczących żywienia dzieci i młodzieży niezbędna jest aktualizacja wiedzy i dokumentacji szkolnej dotyczącej tego zagadnienia. Szkolenie ma na celu skuteczne eliminowanie ryzyka udzielenia zamówienia publicznego niezgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, co mogłoby skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

Program szkolenia

  • Nowe obowiązki szkół i organów prowadzących od 1 września 2022 r. w zakresie żywienia dzieci i młodzieży.
  • Zakres zmian w statucie szkoły w związku z nowymi przepisami dotyczącymi żywienia dzieci i młodzieży
  • Regulamin korzystania z żywienia w szkole – omówienie treści.
  • Regulamin stołówki szkolnej – omówienie treści
  • akup produktów spożywczych w praktyce szkolnej w kontekście obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas