Edukacja włączająca – stan aktualny i projektowane zmiany czyli co czeka szkoły od 1 września

Korzyści

1

analiza stanu aktualnego i przyczyn zmian w zakresie edukacji włączającej

2

poznanie modelu i kierunków projektowanych zmian

3

poznanie zadań, ról i obowiązków kadry pedagogicznej.

Opis

Wielkimi krokami zbliża się wprowadzenie szeregu zmian w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zmiana modelu edukacji włączającej. Są to zaiste zmiany rewolucyjne, związane m.in. ze zmianą funkcji poradni psychologiczno- pedagogicznej, wprowadzenia diagnozy funkcjonalnej, realizowanej przez zespoły nauczycieli w szkole, przygotowanie dla każdego potrzebującego ucznia spersonalizowanych programów nauczania i wiele innych. Projektowane rozwiązania są zupełnie nowe i wymagające ogromu pracy na poziomie szkoły.

Zachęcamy do bliższego poznania tego, co czeka szkoły, dyrektorów, specjalistów i nauczycieli w najbliższym czasie.

Program szkolenia

  • Stan aktualny edukacji włączającej – co i dlaczego należy zmienić.
  • Idea modelu edukacji włączającej – podstawowe założenia.
  • Najważniejsze obszary zmian na poziomie pozaszkolnym
  • Najważniejsze obszary zmian na poziomie szkoły
  • Diagnoza funkcjonalna i jej rola w udzielaniu wsparcia
  • Finansowanie nowego modelu edukacji włączającej

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas