Jak wdrożyć zmiany prawne i właściwie zorganizować nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023 Organizacja i dokumentowanie.

Korzyści

1

Uczestnicy nabędą umiejętności zrozumienie przepisów prawa oświatowego i stosowania przepisów w praktyce

2

Potrafią sprawować nadzór pedagogiczny stosując znowelizowane przepisy .

3

Zdobędą umiejętność stosowania narzędzi nadzoru- arkusze kontroli i obserwacji

4

Zwiększą efektywność pracy zespołowej poprzez delegowanie zadań.

Opis

 Dzięki szkoleniu dyrektorzy otrzymają wsparcie merytoryczne w zakresie stosowania w praktyce najnowszych przepisów. Dowiedzą się jak skutecznie sprawować nadzór pedagogiczną w procesie nowego awansu zawodowego, Otrzymają narzędzia niezbędne do realizacji i dkumentowania nadzoru ( arkusze obserwacji i kontroli,protokoły z posiedzeń komisji, dokumentacja awansu, inicjowanie działań innowacyjnych w zakresie tworzenia szkoły wielokulturowej i realizacji kierunków polityki oświatowej państwa)  

Program szkolenia

  • Kompetencje dyrektora i jego status prawny w związku z wykonywaną funkcją .
  • Procedury i formy sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły z zastosowaniem znowelizowanego prawa oświatowego
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w zakresie awansu i oceny pracy nauczyciela
  • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad właściwą organizacją procesu lekcyjnego z udziałem dzieci cudzoziemskich oraz realizacją kierunków polityki oświatowej państwa

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas