Praca pedagoga, PEDAGOGA SPECJALNEGO oraz psychologa w oświacie – stan aktualny i zmiany od 1 września 2022. Dokumentacja, zakres obowiązków (min. diagnoza) i specyfika pracy pedagoga, psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem nowego specjalisty czyli pedagoga specjalnego

Korzyści

1

W wyniku udziału w szkoleniu szkolni specjaliści zaplanują swoją pracę zgodnie z zapisami prawa

2

pedagog, psycholog oraz pedagog specjalny określą szczegółowy zakres swoich obowiązków wobec dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców

3

specjaliści będą poprawnie dokumentować swoje działania.

Opis

W trakcie szkolenia przedstawimy oraz przeanalizujemy zakres obowiązków i specyfikę pracy pedagoga, psychologa, ze szczególnym uwzględnieniem nowego specjalisty funkcjonującego w systemie szkolnym od 1 września br. czyli pedagoga specjalnego. Szczegółowo przybliżymy zadania związane z obowiązującą ustawą o dostępności oraz wszelkimi działaniami pomocowymi dla uczniów i rodziców – szczególnie dotyczącymi skutków pandemii, których realizatorami są właśnie specjaliści szkolni.

Zaprezentowane zostaną wymagania kwalifikacyjne, zakres odpowiedzialności, standardy zatrudnienia i inne kwestie formalne. Przypomnimy regulacje prawne dotyczące pracy szkolnych specjalistów, ze zwróceniem uwagi na obowiązującą dokumentację.

W ostatnim module szkolenia wszyscy uczestnicy mają możliwość zadani indywidualnych pytań

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa w przedszkolach, szkołach, placówkach. Wzór osobowy, oczekiwania, kompetencje.
  • Standardy zatrudniania specjalistów: kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zakresy obowiązków, ocena pracy – ważne zmiany w bieżącym roku szkolnym.
  • Aktualne zadania pedagoga, pedagoga specjalnego i psychologa w placówce w świetle zapisów prawa oświatowego
  • Diagnoza jako podstawa planowania pracy specjalisty. Co wiemy o diagnozie funkcjonalnej jako nowym zadaniu szkolnych specjalistów.
  • Realizacja ustawy o dostępności – rola pedagoga specjalnego. Zadania i rola specjalistów w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Programy rekomendowane i program wychowawczo-profilaktycznych – ich realizacja w placówce jako zadanie specjalistów.
  • Współpraca z rodzicami oraz innymi instytucjami i podmiotami – planowanie, organizowanie, dokumentowanie.
  • Dokumentowanie działań w różnych obszarach pracy szkolnego specjalisty.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas