Zasady prowadzenia akt osobowych w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego - zmiany od 1 stycznia 2023 r. po nowelizacji Kodeksu pracy.

Korzyści

1

Nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,po zmianie Kodeksu pracy.

2

Dostrzeganie potrzeb wdrażania różnych nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących rozwojowi w zarządzaniu kadrami.

3

Poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, wynikających ze zmian w prawie pracy, w szczególności dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akta osobowe, ewidencja czasu pracy).

Opis

Zatrudnianie pracowników w każdej jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego wymaga gromadzenia niezbędnych dokumentów. Na pracodawcach ciąży nie tylko obowiązek prowadzenia, ale także przechowywania i archiwizowania dokumentacji osobowej i płacowej. Różne warunki i możliwości pracodawców coraz częściej skłaniają do prowadzenia akt osobowych w wersji elektronicznej. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych, w tym układ akt, poszczególne części A, B, C, D, zakres gromadzonej dokumentacji. Wskazane zostaną zasadny poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem, wydawania na żądanie pracownika kopii dokumentów a także wydawania ich odpisów i zaświadczeń na ich podstawie. 

Program szkolenia

  • Obowiązki pracodawcy dotyczące zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych.
  • Ewidencja czasu pracy - nowe wnioski oraz nowe zasady ewidencjonowania urlopu opiekuńczego, zwolnienia od z powodu siły wyższej, elastyczna organizacja czasu pracy.
  • Układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie poszczególnych kategorii dokumentów.
  • Układ akt, zasady numerowania, oryginały i kopie dokumentów.
  • Układ akt osobowych: część A, B, C, D – omówienie poszczególnych kategorii dokumentów.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas