Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy. Katalog nowych uprawnień i obowiązków w 2023 r.

Korzyści

1

Uczestnik zna zmiany w prawie pracy i potrafi określić ich wpływ na organizację pracy szkoły;

2

dostrzega zależności pomiędzy poziomami funkcjonowania szkoły – misją i wizją, wartościami, umiejętnościami i zachowaniami członków społeczności i podejmowanymi przez nich działaniami oraz organizacją przestrzeni (środowiska);

3

dostrzega rolę pracy zespołowej nauczycieli, jest dobrym przywódcą rady pedagogicznej, podejmuje trafne decyzje jako pracodawca, kształtuje dobre relacje społeczne,

4

prawidłowo prowadzi dokumentację szkolną, rozumie i wdraża zasady prawa administracyjnego, zmniejszając ryzyko nadmiernej formalizacji i dokumentacji,

5

podejmuje właściwe decyzje w sprawach pracowniczych, potrafi określić ryzyko wdrażanych zmian.

Opis

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szkół, wicedyrektorów, kierowników świetlic (zwłaszcza osób, które od niedawna pełnią funkcje kierownicze). Przewidziane podczas szkolenia treści obejmują typowe dla osób zarządzających zakładem pracy (przedszkolem, szkołą, placówką) zadania, z uwzględnieniem nowych uprawnień i obowiązków wprowadzonych dwiema nowelizacjami Kodeksu pracy w 2023 r. Omawiane treści poparte będą licznymi przykładami i praktycznymi rozwiązaniami. 

Program szkolenia

  • Wymagania formalne wobec kadry kierowniczej w oświacie.
  • Czynności pracodawcy wynikające z prawa pracy.
  • Organizacja pracy stacjonarnej i pracy zdalnej w 2023 r., z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy i ustawie Prawo oświatowe.
  • Współpraca ze związkami zawodowymi (konsultacje, uzgodnienia, porozumienia, w tym praca zdalna, kontrola trzeźwości, systemy i rozkłady czasu pracy, odzież robocza i ochronna).
  • Wydawanie zarządzeń i obwieszczeń. Regulaminy określające uprawnienia i obowiązki pracowników.
  • Służba przygotowawcza i okresowa ocena pracowników samorządowych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas