Klasyfikacja i podsumowanie roku szkolnego 2022/23. Efekty pracy i wnioski a nowy nadzór pedagogiczny. Jak sprawnie i skutecznie podsumować rok szkolny i wypracować rekomendację na rok 2023/24

Korzyści

1

Uczestnik potrafi w sposób celowy zebrać i opracować materiały dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej a także dokonać zwięzłej analizy własnej pracy w różnych obszarach działalności szkoły.

2

Słuchacz w sposób poprawny pod względem merytorycznym i prawnym tworzy uchwały rady pedagogicznej, protokoły zebrań, opracowuje analizy, wypełnia dokumenty.

3

Dyrektor i nauczyciel dokonuje oceny efektów własnej działalności, formułuje wnioski w celu podniesienia jakości pracy własnej i szkoły, potrafi je opracować w sposób zwięzły, spójny i przejrzysty.

4

Dyrektor nabędzie umiejętność organizacji zebrania rady, właściwie gospodarując czasem, dokonując selekcji materiału, zapewniając w sposób przemyślany sprawny przebieg zebrania.

5

Uczestnik pozna ciekawe i nowatorskie rozwiązania podsumowujące osiągnięcia uczniów, realizację podstawy programowej i kompetencji kluczowych.

Opis

Zakończenie roku szkolnego to ważny etap w pracy szkoły i czas na analizę rocznej pracy. To odpowiedni moment, żeby podsumować, ocenić i zweryfikować działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także sformułować wnioski i rekomendacje do dalszej pracy. Przedstawienie przez dyrektora wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz podjęcie przez radę pedagogiczną dwóch uchwał: w sprawie klasyfikacji i promocji oraz ukończenia szkoły a także w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, to kluczowe zadania niezbędne do przygotowania i merytorycznego przeprowadzenia zebrania rady pedagogicznej. Materiał opracowany podczas zebrania to jednocześnie informacja o działalności pracy szkoły pod kątem efektów. Zadanie to powinno być wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, w oparciu o opracowane plany, programy, obowiązujące dokumenty. Ważnym zadaniem dyrektora szkoły jest przygotowanie niezbędnych informacji w oparciu o nowy nadzór pedagogiczny.

Dodatkowe korzyści ze szkolenia-  uczestnicy otrzymają  w materiałach wzory i przykłady:
 •     wzory komunikatów, zarządzeń w sprawie zwołania zebrania rady,
 •     wzory uchwał klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły oraz sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
 •     przykładowe arkusze klasyfikacji i promocji,
 •     przykłady oceny efektów i wniosków do pracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 • przykład arkusza informacji o: działalności świetlicy, biblioteki, internatu, warsztatów szkolnych, zespołów nauczycielskich,
 •     przykład wniosków z nadzoru pedagogicznego dla szkół i przedszkoli,
 •     wzór informacji o działalności szkoły przygotowany przez dyrektora.

Program szkolenia

 • Wymagania prawne w odniesieniu do podsumowania pracy szkoły/placówki.
 • Klasyfikacja roczna i końcowa.
 • Przygotowanie dokumentacji przebiegu nauczania do podsumowania pracy szkoły. Podsumowanie pracy szkoły we wszystkich obszarach działalności szkoły.
 • Szczegółowy scenariusz zebrania rady pedagogicznej podsumowującego pracę w roku szkolnym . Odbiurokratyzowanie szkoły warunkiem efektywności podsumowania pracy.
 • Ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Informacja o działalności szkoły.
 • Uchwalenie sposobu wykorzystania wyników wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas