Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów – uwaga zmiany w prawie!

Korzyści

1

Poznanie najnowszego stanu przepisów prawa oświatowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2

Zaplanowanie wsparcia na podstawie dokonanego rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów

3

Udokumentowanie działań w tym zakresie, realizowanych we współpracy z innymi podmiotami

Opis

Właśnie opublikowano w Dziennikach Urzędowych szereg zmian w rozporządzeniach, które regulują obszar szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zmiany odnoszą się do przedszkoli, szkół i wszelkiego rodzaju placówek oświatowych.

U progu nowego roku szkolnego, aby właściwie zaplanować pracę szkoły, należy zapoznać radę pedagogiczną z wszelkimi zmianami prawnymi w tym obszarze. Poniższe szkolenie pozwoli zaktualizować i uporządkować wiedzę, która jest niezbędna do realizacji zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowaną w szkole indywidualnie i zespołowo przez wszystkich nauczycieli. Zapraszamy!

Program szkolenia

  • Podstawy prawne organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce
  • Omówienie najnowszych zmian w rozporządzeniach o PPP, nauczaniu indywidualnym, innych
  • Zadania nauczycieli i specjalistów. Rola klasowych zespołów nauczycielskich
  • Diagnoza jako podstawa organizacja pomocy
  • Adresaci i formy wsparcia uczniów
  • Dokumentowanie pomocy
  • Współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci młodzieży

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas