Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien

Korzyści

1

Poznanie przyczyn i objawów zaburzeń depresyjnych i lękowych u uczniów.

2

Umiejętność interpretowania zachowań trudnych jako czynników alarmujący, że z dzieckiem może dziać się coś złego.

3

Nabycie świadomości o tym w jaki sposób reagować, kogo informować, jak wspierać rodziców i do jakich specjalistów kierować dzieci.

Opis

Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia to tematy, które rzadko kojarzą się ze szkołą. Tymczasem od wielu lat problemy i zaburzenia psychiczne dotykają coraz młodszych osób – w tym również dzieci i młodzież szkolną. Szczególnie widoczny jest wzrost zapadalności młodych osób na zaburzenia depresyjne oraz lękowe. Nauczyciele to osoby spędzające z młodymi ludźmi dużo czasu, widzące je w szczególnych okolicznościach, znacząco różnych od warunków domowych. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieli świadomość objawów rozwijających się stanów depresyjnych i lękowych, aby w razie ich zauważenia wiedzieli, z czym mają do czynienia i mogli zaalarmować rodziców. Wczesna diagnoza i interwencja może znacząco poprawić jakość życia młodego człowieka i jego funkcjonowanie w szkole.

Program szkolenia

  • Zaburzenia depresyjne i lękowe – definicje, uwarunkowania społeczne, rodzinne, środowiskowe
  • Rozpoznawanie, objawy i pochodzenie depresji u dzieci i młodzieży
  • Praca z uczniem z depresją. Sposoby dotarcia do ucznia z depresją – praca terapeutyczna nauczyciela
  • Uzależnienia w kontekście zaburzeń lękowych oraz depresji
  • Myśli samobójcze, próby samobójcze i okaleczenia
  • Jak rozmawiać z rodzicami ucznia z depresją oraz ze stanami lękowymi
  • Sieć wsparcia - rodzic, nauczyciel , uczeń
  • Gdzie szukać pomocy – procedura postępowania, instytucje wspierające

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas