Pedagog i psycholog we współczesnej edukacji – wyzwania w czasie epidemii

Korzyści

1

Znajomość podstaw prawnych oraz zakresu obowiązków wynikających z zapisów prawa oświatowego.

2

Umiejętność budowania planów pracy i modyfikowania ich adekwatnie do potrzeb we współpracy z radą pedagogiczną.

3

Umiejętność identyfikowania sytuacji wymagających wsparcia i reagowania zgodnie z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami zawodowymi

Opis

Szkolni specjaliści odgrywają szczególną rolę w edukacji – począwszy od wypełniania zdań zapisanych w prawie oświatowym, przez  współpracę ze wszystkimi członkami społeczności szkolnej, po interwencje w rodzinie, opiece społecznej czy sądzie; a wszystko to w interesie uczniów – dzieci i młodzieży. Obecna trudna sytuacja wyznacza nowe, dodatkowe zadania dla pedagoga i psychologa – nigdzie nie opisane, często podejmowanie intuicyjne. Wsparcie emocjonalne jest niezbędne zarówno uczniom jak i nauczycielom: praca nad trudnymi emocjami, reagowanie w nowych sytuacjach i radzenie sobie z problemami, z którymi dotychczas nikt się nie spotkał, może stanowić o potrzebie zdefiniowania na nowo roli pedagoga i psychologa w każdej szkole. Ponadto trzeba wprowadzić i sprawdzić nowe sposoby komunikowania się w codziennej pracy – często z wykorzystaniem nowych technologii i wirtualnej przestrzeni. Jak sobie z tymi wyzwaniami radzić? Jakie tematy wprowadzić w ramach profilaktyki czy jakie procedury uruchamiać w różnorodnych sytuacjach? Jak w tej trudnej rzeczywistości dbać o swój rozwój i dobrostan, będąc jednocześnie wsparciem dla innych? Jak prowadzić rozmowę na Skype czy Messengerze w ważnej pedagogicznie sprawie? Jak dokumentować swoją pracę? Jest to grupa tematów i problemów, o których rozwiązaniu będziemy rozmawiać na naszym szkoleniu.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga i psychologa w przedszkolach, szkołach, placówkach. Wzór osobowy, oczekiwania, kompetencje
  • Zatrudnianie specjalistów: kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zakres obowiązków, ocenianie pracy
  • Zadania pedagoga i psychologa w placówce w świetle zapisów prawa oświatowego – analiza zapisów zmienionego rozporządzenia MEN oraz aktualnych wytycznych związanych z sytuacją w kraju
  • Diagnoza jako podstawa planowania pracy, z uwzględnieniem okresu edukacji zdalnej
  • Bieżąca praca oraz wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w codziennej pracy
  • Współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi
  • Dokumentowanie różnych obszarów pracy specjalisty w placówce
  • Dyskusja, pytania, refleksje

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas