Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce w roku szkolnym 2021/22

Korzyści

1

uczestnicy znają zasady organizacji PPP, adekwatnie do potrzeb,

2

udzielają pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z obowiązującym prawem

3

dokumentują swoje działania.

Opis

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w bieżącym roku szkolnym nabiera szczególnego znaczenia. Do dotychczasowych, znanych nam problemów zapewne dojdą zupełnie nowe: potrzeba wsparcia ucznia w sytuacji zaburzeń emocjonalnych, depresji lub uzależnień – jako skutków pandemii. Ponadto na stałe do adresatów pomocy dołączyli ze swymi problemami nauczyciele oraz rodzice naszych uczniów. Jak zgodnie z prawem ale też efektywnie i skutecznie udzielać wsparcia, jak organizować i dokumentować wszelkie działania pomocowe? Na to i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź, uczestnicząc w poniżej prezentowanym szkoleniu.

Uczestnicy otrzymają mi. in. przykładowe:

- narzędzia do rozpoznawania potrzeb uczniów,

- narzędzia do oceny efektywności udzielanej pomocy,

- modele wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

- modele indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,

- wnioski i rekomendacje do dalszych działań,

- inne przydatne wzory druków.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne udzielania i organizacji pomocy dla różnych adresatów
  • Jak zdiagnozować potrzeby uczniów i dobrać adekwatne formy pomocy
  • Organizacja pomocy i jej dokumentowania dla uczniów posiadających opinię poradni
  • Organizacja pomocy i jej dokumentowania dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Dokumentowanie procesu udzielania pomocy – od rozpoznania do oceny efektywności
  • Organizacja nauczania indywidualnego
  • Zadania wychowawców, specjalistów, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne
  • Przykładowe działania pomocowe dla nauczycieli i rodziców
  • Czas na pytania uczestników

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas