Diagnoza w szkole – charakterystyka, zastosowanie i wykorzystanie jej wyników w pracy nauczyciela

Korzyści

1

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi rodzajami diagnoz

2

Poznają możliwości i ograniczenia w stosowaniu poszczególnych rodzajów diagnoz

3

Zapoznają się z rodzajami diagnoz stosowanych przez specjalistów poza szkołą

4

Poznają możliwości wykorzystywania diagnozy do planowania pracy z uczniem

Opis

Diagnoza jest istotnym elementem pracy nauczyciela, to źródło wiedzy o uczniu, o  jego potrzebach, mocnych stronach , zainteresowaniach i kondycji psychicznej oraz  innych aspektach.  Służy ona podniesieniu efektywności i jakości pracy  w wymiarze dydaktycznemu , opiekuńczym i wychowawczym. W dzisiejszych czasach nabiera ona jeszcze większego znaczenia dlatego warto przypomnieć sobie jakie narzędzia , metody ma nauczyciel i dyrektor szkoły do  wykorzystania w pracy z uczniem. Wyniki procesu diagnostycznego służą do planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do tworzenia programów profilaktyczno-wychowawczych  w szkole oraz do planowania pracy z rodzicami uczniów.

Program szkolenia

  • Czym jest proces diagnostyczny- charakterystyka
  • Rodzaje diagnoz wykorzystywanych w szkole w pracy z uczniem
  • Diagnoza jako narzędzie służące podniesieniu jakości pracy nauczyciela
  • Przykłady narzędzi i testów wykorzystywanych w procesie diagnostycznym

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas