Mutyzm wybiórczy (MW) - skuteczne strategie pomocy dziecku w przedszkolu i szkole

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia potrafią rozpoznawać objawy mutyzmu wybiórczego, znają procedurę reagowania

2

Stosują techniki pracy z dzieckiem z MW (od nawiązania kontaktu po generalizację mowy)

3

Potrafią zaplanować oddziaływania wspierające terapię dziecka z MW

4

Identyfikują czynniki podtrzymujące, opóźniające proces terapeutyczny

Opis

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, które najczęściej rozpoczyna się w wieku przedszkolnym.Niestety na tym etapie często jest bagatelizowane, co prowadzi do utrwalenia i pogłębienia trudności, w efekcie czego dziecko prezentuje wysoki poziom lęku, znacząco utrudniający funkcjonowanie w szkole - sprostanie roli ucznia, nawiązanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych. Umiejętność wczesnego rozpoznania mutyzmu wybiórczego oraz szybkiego wdrożenia strategii pomocy dziecku może uchronić je przed poważnymi konsekwencjami w przyszłości. Podstawą udanej terapii jest współpraca rodziców, placówki edukacyjnej i dziecka. Znajomość istoty zaburzenia uchroni nauczyciela przed frustracją i poczuciem bezradności w kontakcie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.

Program szkolenia

  • Mutyzm wybiórczy (MW) - definicja, przyczyny i objawy zaburzenia
  • Funkcjonowanie dziecka w MW w przedszkolu/szkole
  • Procedura diagnostyczna - udział nauczyciela
  • Rola nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych w przedszkolu/szkole w terapii dziecka z MW
  • Formalne i nieformalne techniki pracy z dzieckiem z MW
  • Planowanie i wdrażanie programu małych kroków
  • Zasady generalizacji mowy
  • Możliwe czynniki utrudniające lub uniemożliwiające postęp

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Zapisz się

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas