Zapis: Online: Najważniejsze obowiązki i zadania dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2020-2021.

Mazowieckie, online

22-03 - 2021

Miejsce zatrudnienia

Uczestnicy

Imię i nazwisko Stanowisko Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo urodzenia
Adres e-mail Numer telefonu
Dodaj uczestnika

Liczba uczestników: 0

Koszt całkowity: 0