Zapis: Online: : Interwencja kryzysowa w placówce edukacyjnej. Aspekty prawne i praktyczne działania

Mazowieckie, online

19-04 - 2021

Miejsce zatrudnienia

Uczestnicy

Imię i nazwisko Stanowisko Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo urodzenia
Adres e-mail Numer telefonu
Dodaj uczestnika

Liczba uczestników: 0

Koszt całkowity: 0