Zapis: Online: Jak wspierać uczniów w sferze dydaktycznej po okresie edukacji zdalnej – zadania dyrektora

Mazowieckie, online

23-04 - 2021

Miejsce zatrudnienia

Uczestnicy

Imię i nazwisko Stanowisko Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo urodzenia
Adres e-mail Numer telefonu
Dodaj uczestnika

Liczba uczestników: 0

Koszt całkowity: 0