Zapis: Online: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy z uwzględnieniem trzech modułów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego.

Mazowieckie, Warszawa

19-04, 20-04 - 2021

Miejsce zatrudnienia

Uczestnicy

Imię i nazwisko Stanowisko Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo urodzenia
Adres e-mail Numer telefonu
Dodaj uczestnika

Liczba uczestników: 0

Koszt całkowity: 0