Zapis: Online: Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Mazowieckie, Warszawa

11-05 - 2021

Miejsce zatrudnienia

Uczestnicy

Imię i nazwisko Stanowisko Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo urodzenia
Adres e-mail Numer telefonu
Dodaj uczestnika

Liczba uczestników: 0

Koszt całkowity: 0