Zapis: Online: Nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oraz z inne decyzje administracyjne dyrektora szkoły.

Mazowieckie, online

12-05 - 2021

Miejsce zatrudnienia

Uczestnicy

Imię i nazwisko Stanowisko Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo urodzenia
Adres e-mail Numer telefonu
Dodaj uczestnika

Liczba uczestników: 0

Koszt całkowity: 0