Zapis: Online: Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do ewaluacji.

Mazowieckie, Warszawa

21-05 - 2021

Miejsce zatrudnienia

Uczestnicy

Imię i nazwisko Stanowisko Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Województwo urodzenia
Adres e-mail Numer telefonu
Dodaj uczestnika

Liczba uczestników: 0

Koszt całkowity: 0