Zapis: Online: Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Mazowieckie, Warszawa

25-10 - 2021

Miejsce zatrudnienia