Zapis: Online: Przygotowywanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2021/22, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja

Mazowieckie, online

10-08 - 2021

Miejsce zatrudnienia